Showing all 10 results

Gurabie PAM2

Gurabie PAM2

Amaretë tradicionale e shkrifët dhe e shoqëruar me pluhur sheqeri.