Llokume e paketuar me vafer Pl7

Llokume e paketuar nje nga nje me vafer dhe arra kokosi.